Skip to main content

Vanaf nu maakt Aartselaar deel uit van “Generatie Rookvrij”. Naast het rookverbod op de scholen willen De Cade, De Blokkendoos en De Wonderpluim, samen met lokaal bestuur Aartselaar, nog een stapje verder gaan door afspraken te maken, om het niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook rond het schoolterrein rookvrij te houden. Door niet in het zicht van kinderen te roken, hebben zij meer kans om zelf rookvrij te blijven want zien roken, doet roken, kinderen kopiëren gedrag.

Daarom lanceren de scholen op maandag 6 november, naast de borden van Generatie Rookvrij die door lokaal bestuur Aartselaar geplaatst zijn bij de speelpleinen, scholen en jeugdbewegingen van Aartselaar, ook de sensibiliseringsactie SCHOOLOMGEVING ROOKVRIJ. Deze actie  zal de in- en uitgangen rond de scholen markeren als rookvrije zones.

Advertentie

Leave a Reply