Skip to main content

In Aartselaar is Babbelkous iets anders dan ‘een persoon die veel en langdurig over weinig belangrijke zaken praat’. In Boom is Taterkaai ook geen ‘strook langs water, waaraan de schepen kunnen aanleggen, laden en lossen’ en waarop getaterd wordt.

In 2016 startte het Sociaal Huis in Aartselaar een initiatief om anderstaligen in contact te brengen met Nederlandstalige inwoners. Babbelplus organiseert geen taallessen, maar wil anderstaligen kansen bieden om Nederlands te oefenen. “We brengen hen samen rond thema’s die hen interesseren zoals koken, muziek, sport, lectuur, …”, zegt Guido D’eer, vrijwilliger bij Babbelplus en Babbelkous. Volgens hem praten ze het vlotst door activiteiten: een wandeling met Natuurpunt, een voorstelling in het Cultureel Centrum, een concert van de Xaverianen, een zoektocht van de Gezinsbond, … .

Babbelplus brengt anderstaligen in contact met diensten van de gemeente, zoals de bibliotheek, het cultureel centrum, maar ook met verenigingen. Dat is niet altijd een succes, want er zijn ook mensen die afhaken. Maar er zijn ook mooie verhalen, zoals dat van Ferenc, die zijn oude hobby uit zijn thuisland terug opnam en zich engageerde als muzikant in de plaatselijke harmonie.

Advertentie

 

Babbelkous is een uniek pilootproject om, via de kinderen, hele gezinnen in een Nederlandse taalomgeving te brengen. Het concept is op dit moment vrij uniek in Vlaanderen. “Het begon allemaal in volle corona”, weet Kristel Asselberg, coördinator van Huis van het Kind in Aartselaar. “Met gemeentelijke subsidies hadden we leuke pakketjes gemaakt voor de meest kwetsbare kinderen. Daaruit kwam de vraag of we ook huiswerkbegeleiding konden aanbieden.”

Van het één kwam het ander. Met Babbelkous lanceerde een team vrijwilligers een maandelijks ontmoetingsmoment, niet alleen voor de kinderen, maar voor hun hele gezin. “Voor die ouders en hun kinderen is het alsof ze op familiebezoek gaan”, vertelt Agnes Molkens, vrijwilligster voor huiswerkbegeleiding en Babbelkous. “Ze voelen dat er aandacht voor hen is. Daarom komen ze zo graag terug. De kinderen zijn ‘de lijm’, waardoor ook minder volwassenen afhaken.”

Agnes, Kristel, Guido en de andere vrijwilligers leggen hun hart en ziel in dit unieke project. Ze blijven dromen van verbeteringen. “Een aangename, inspirerende en neutrale plek voor het onthaal en de ontmoetingen zou geweldig zijn”, oordeelt Kristel. “Ik geloof sterk in een systeem met ‘buddies’, zoals bij ArmenTeKort”, vindt Guido. “Vooral in de opstartfase, waarin je dikwijls mensen moet doorverwijzen naar de juiste hulp.” “Ik zou vooral de anderstalige vrouwen ‘uit hun kot’ willen krijgen”, zegt Agnes. “Zij komen dagdagelijks minder in contact met Nederlands.”

In Boom is diversiteitsambtenaar Gerrit Bernaerts de motor achter het taal- en ontmoetingsinitiatief Taterkaai. “We werken behoeftegericht”, verduidelijkt Gerrit. “Sommige deelnemers willen hun Nederlands op het werk, voor de vrije tijd of voor de ondersteuning van de kinderen verbeteren.”

Babbelplus, Babbelkous en Taterkaai zijn – raar maar waar – initiatieven die iets doen aan taalstimulering in plaats van erover te praten.

Advertentie

Leave a Reply