Skip to main content

Op zondag 18 februari 2024 trekt de negende carnavalstoet van de Orde van de Onnefretters door de Boomse straten. De nieuwe voorzitter Carina Vercauteren wil dit jaar het succes van vorig jaar trachten te evenaren: 41 groepen en praalwagens werden toen verwelkomd.

Door corona en een storm tussendoor hadden de Onnefretters de laatste drie jaar wel wat pech met de organisatie van hun stoet. De herneming vorig jaar, de achtste editie, was meteen een topper in zijn soort. Met amper 5 wagens en groepen in 2013 gestart, heeft deze hardwerkende bende de Boomse carnavalstoet terug op de kaart gezet.

Onderschat

“Bewijs hiervan zijn de vele aanvragen, uit alle provincies, die we krijgen om aan onze negende stoet deel te nemen”, zegt een glunderende kersverse voorzitter Carina Vercauteren. Zij volgt de andere carnavalsdame Viviane Schumacher op die na jaren hard werken, jaar na jaar, de stoet liet groeien.

“Ik was van jongsaf begeesterd door carnaval. Ik kan het niet verklaren maar die sfeer doet iets met me. Ik heb het voorzitterschap wel wat onderschat. We zijn een klein team, dus die paar handen moeten alles regelen. Zo zitten we nu in de laatste rechte lijn om carnavalsgroepen contractueel te binden. December 2023 worden afhankelijk van het budget en aanbod de knopen doorgehakt. Natuurlijk is het mijn droom om minstens even goed te doen dan de stoet van 2023, waar liefst 41 praalwagens en/of groepen deelnamen. Het wordt geen makkelijke klus”, zegt de voorzitter.

Advertentie

 

Ook dit jaar zullen de Alaafs niet uit de lucht zijn op de Onnefretters praalwagen die vorig jaar voor ’t eerst werd gebruikt. “Nieuw dit jaar zal het vertrek zijn, tenminste als het technisch allemaal haalbaar is. Omdat heel wat groepen afgelopen jaar stelden dat ze zelf niets van de stoet konden zien, trachten we dit jaar de stoet omgekeerd te laten vertrekken”, legt ze uit.

De eerste wagen vertrekt om 14.11u richting café Biljart en verder richting het rond punt aan Bar Tabac en café ’t Sloeberke. Zo rijden alle wagens elkaar voorbij en krijgen alle groepen elkaar in de Kerkhofstraat eerst even te zien alvorens de stoet echt start”, zegt ze.

(Kinder)carnavalbal

Nog een nieuwigheid wordt het feit dat Boom de stoet vanaf nu altijd op een zondag laat doorgaan. De 37ste stoet in Aartselaar vindt in het voorjaar 2024 plaats op zondag 25 februari. Nu waren beide stoeten om de vier jaar op dezelfde zondag. “Wanneer dat het geval was, hield Boom haar stoet op zaterdag. Omdat zondag qua verkeer het veel makkelijker is om alles te regelen, zal voortaan de stoet altijd op een zondag doorgaan”, zegt voorzitter Carina.

Op zaterdag 10 februari 2024 heeft in de namiddag tijdens het kindercarnavalbal de kinderverkiezing van prins en prinses plaats. Diezelfde avond is het gemaskerd carnavalbal gepland. Beide activiteiten vinden plaats in de parochiezaal in de Hoogstraat.

De fanfare St-Jansvrinde, de oudste carnavalsvereniging van Boom, houdt op dinsdag 13 februari, ter gelegenheid van Mardi Gras, haar vrolijke muzikale rondgang langs de Boomse cafés.

Geschiedenis

In een ver verleden was Boom gezegend met heel wat carnavaleske groepen, waarvan De Loebassen de laatste stoet organiseerden in 2000. Vanaf dan bleef het Boomse carnavalslandschap monddood. “Onder impuls van het Lokaal Bestuur en het College van Burgemeester en Schepenen, zowat tien jaar geleden, werden de ‘stille’ carnavalsgroepen, de Lolbroeken, de Taxi’s en de Loebassen gevraagd om terug wat te organiseren.

“In februari 2014 was er de eerste nieuwe stoet en een nieuwe carnavalsvereniging, namelijk ‘De Orde van de Onnefretters’. De Taxi’s haakten af en Julien De Ceulaer van de Loebassen en Viviane Schumacher van de Lolbroeken waren bereid met enkele nieuwelingen de carnavalskar opnieuw te trekken”, zegt ze.

De rest is geschiedenis, zij het een korte geschiedenis. Tussendoor kwam een storm en corona roet in het carnavaleske eten gooien, maar dat weerhield de Onnefretters er niet van om te blijven gaan. Op naar de negende editie!

Advertentie

Leave a Reply