Skip to main content

‘De Stannewieken’ is de nog enige, overblijvende carnavalsvereniging in Aartselaar. Met veel passie en engagement zetten keizerin Vanessa (Derijck) en voorzitter Meentje Verlooy zich in om hun ploeg te motiveren en de carnavalstraditie in Aartselaar levend te houden.

Het gaat de carnavalisten van Aartselaar niet echt voor de wind. De voorbije jaren hebben drie andere carnavalsverenigingen, De Frivole Maagden, ’t Gevolg en de Amusekes, de boeken toe gedaan. Niemand heeft zich voor 2023 kandidaat gesteld voor het ambt van prinses of prins carnaval. Gelukkig telt Aartselaar enkele stevige pleitbezorgers om de carnavalstraditie alle overlevingskansen te geven in de gemeente.

Aan oorzaken van de daling van het aantal carnavalsverenigingen, duidt Vanessa Derijck op de coronajaren en de tanende interesse bij jongeren. “Tijdens de coronajaren zijn mensen dikwijls met andere hobby’s gestart of hebben ze thuis nieuwe activiteiten gevonden. Plots werd heel zichtbaar hoeveel tijd en energie het carnavalsgebeuren opeist. Dat heeft sommigen aan het twijfelen gezet om de draad terug op te nemen. Grote carnavalsverenigingen beschikken soms nog over de nodige middelen om een echte jongerenwerking op te zetten, maar als kleine organisatie is dit onbegonnen werk.”

Advertentie

 

Toch houden De Stannewieken in moeilijke jaren het hoofd boven water. Vanessa looft de goede verstandhouding tussen alle leden van haar vereniging. “Ieder van hen is er ook van overtuigd dat carnaval nu eenmaal iets positiefs teweegbrengt binnen een gemeente. Plezier maken, alle beslommeringen eens opzij zetten, een lach toveren op de gezichten. Dat is hét doel dat De Stannewieken samen delen.”

Alaaf

De traditionele carnavalsgroet ‘Alaaf’ vindt zijn oorsprong in het oud-Keuls dialect. ‘All ab’ betekent ‘alles aan de kant’. Het valt immers binnen de christelijke traditie dat de drie dagen voor Aswoensdag en de Vasten carnaval wordt gevierd, want alle goede drank en spijs mag dan op en alle zorgen kunnen even aan de kant.

Financieel is het uiteraard ook moeilijker geworden. Maar De Stannewieken kunnen rekenen op een groot aantal vaste sponsors. “Ook die sponsors bouwen uiteraard ook wat voorzichtigheid in, maar blijven wel trouw. Zonder die sponsors en zonder hard werken om evenementen zoals het bal te organiseren, gaat het niet.” De Stannewieken doen ook zoveel mogelijk in eigen beheer. Zo hanteert Kaela Verlooy, de zus van Meentje, naald en schaar om zelf veel kledij te maken.

De hofhouding van keizerin Vanessa, keizer Luc, prins Marco, hofmaarschalk Kevin en nar Dries houdt de moed erin. Al zal prinses Carine worden ‘uitgekleed’ op de zitting van 24 februari 2023 op het gemeentehuis. Met die term duiden de carnavalisten aan dat ze haar scepter, breuk en sleutel moet inleveren. Maar daarna is het feest. Alle cafés mogen een bezoekje verwachten van de carnavalsvierders. Want zo wil de traditie het. Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Voor Kevin Goyvaerts zit het dit jaar helemaal snor

Jan, Pier, Tjores en Corneel die hebben baarden. Maar Kevin Goyvaerts heeft een snor en dat zullen we geweten hebben. Kevin, is niet weg te branden uit Aartselaarse middens en geeft het sociale leven er extra glans. Het resultaat is dat vanaf 22 oktober 2022, de genaamde Kevin Goyvaerts niet langer als dusdanig hoeft aangesproken te worden. Juister en eerbiediger is om vanaf nu te zeggen: “De Snor van het Jaar”.

Tot dat besluit kwam de Aartselaarse Snorrenclub op de laatste “Nacht van de Snor”. De laureaat is steeds een besnorde inwoner van Aartselaar die iets betekent in het sociale en/of culturele leven van de gemeente.

Narren en zotskappen op het appèl

Luc Ceulemans en zijn Snorrenclub zijn formeel. Op zondag 26 februari 2023 zullen kleurrijke groepen en wagens voor 41ste keer door het centrum van de gemeente trekken. Vanaf 13:30 uur is er dan volop ruimte voor satire en spot, maar ook voor muziek, dans, vrolijke kledij en vertier op de Internationale Carnavalstoet. Al bijna 20 groepen bevestigden hun deelname en het aantal groeit nog.

Op zaterdag 11 februari 2023 organiseren De Stannewieken het kindercarnaval bal (14:00 – 17:00 uur) en het verkleed carnaval bal vanaf 20:11 uur tot in de vroege uurtjes. Toegang is gratis.

Tekst: Bart Callaert

Advertentie

Leave a Reply