Skip to main content

Je hebt vast en zeker al gehoord over het asbestattest. Maar wat zijn de exacte regels hieromtrent? Het asbestattest is verplicht op te maken bij een overdracht onder levenden van vastgoed gebouwd vóór 2001. Momenteel vallen enkel de privatieve delen hieronder, maar vanaf 1 januari 2027 moeten ook gemene delen getest zijn. En vanaf 2032 wordt van elke eigenaar verwacht om over dit attest te beschikken, ongeacht intenties tot overdracht. Het asbestattest blijft na opmaak geldig voor 10 jaar. Onlangs werd echter beslist dat dit enkel geldt indien er effectief asbest werd gevonden. Werd er geen asbest vastgesteld? Dan blijft het attest onbeperkt geldig.

Voor eigenaars van appartementsgebouwen kwam begin dit jaar een nieuwe verplichting boven water: Zij moeten sinds 1 januari 2024 een EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) kunnen voorleggen. Dit EPC geeft inzicht in de energetische prestaties van de gemeenschappelijk beheerde delen. Het EPC GD werkt niet met labels, maar met kleuren gaande van rood tot groen en wordt gebruikt voor de opmaak van het EPC van de aparte eenheden. Het is 10 jaar geldig, tenzij er energiebesparende werken werden uitgevoerd, dan moet het sneller worden herzien om ook het EPC van de aparte eenheden up-to-date te houden.

Nog vragen over het asbestattest, het EPC (GD) of andere beleidswijzigingen? We staan je graag te woord op Laar 17 in Aartselaar of online via www.vastgoeddesmet.be en www.vanreethvastgoed.be.

Leave a Reply