Skip to main content

De vastgoedsector wordt voor de leeuwen geworpen. Vanaf 23 november 2022 heb je verplicht een asbestattest nodig bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. Zo zijn de nieuwe eigenaars op de hoogte van eventuele asbesthoudende materialen in de woning en weten ze welke stappen ze kunnen ondernemen om hun nieuwe stekje asbestveilig te maken.

Pas in het jaar 2000 werd het gebruik van asbest verboden in België wegens gezondheidsrisico’s. Daarom worden enkel woningen gebouwd voor 2001 onderworpen aan het verplichte asbestattest. Asbest werd vroeger gebruikt in heel wat bouwmaterialen. De kans is er dus reëel dat er ergens in je ietwat verouderde woning asbest zal verwerkt zitten.

Het officiële asbestattest kan je enkel verkrijgen via een erkende asbestdeskundige. Deze expert komt ter plekke en voert een grondige inspectie uit. Dit kan visueel maar ook door staalnames van verdachte materialen. Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen mogen de inventarisaties uitvoeren. De OVAM publiceert een lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen op hun website. Je kan uit deze lijst zelf kiezen op welke gecertificeerde asbestdeskundige u beroep doet. Vanaf volgend jaar zal de Vastgoedvitrine zelfs beschikken over een eigen deskundige op kantoor.

Maar wat met het prijskaartje? De asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie en voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Respectievelijk zullen de prijzen tussen 500 en 1700 euro liggen. De hoogte van de prijs wordt onder meer bepaald door de omvang van het te inspecteren gebouw, de ouderdom en renovatiegraad én het aantal staalnames. Je moet er ook rekening mee houden dat een asbestinventaris maximum tien jaar geldig is.

Heb je nog vragen over het asbestattest? Je vindt ons terug op Laar 17 in Aartselaar of online via www.vastgoeddesmet.be en www.vanreethvastgoed.be.

Leave a Reply