Skip to main content

In een periode waarin veel mensen moeite hebben met de financiering van hun vastgoed, komt er goed nieuws! De overheid zette het licht op groen voor een aanpassing in de wetgeving rond het herfinancieren van een woonlening. Banken zullen binnenkort verplicht worden om bij een interne herfinanciering te kiezen voor een wijziging van de hypothecaire lening. Een nieuwe kredietovereenkomst sluiten mag dan niet meer.

Dat brengt heel wat financiële voordelen met zich mee, de kosten voor een aanpassing bedragen ongeveer de helft van de kosten die komen kijken bij de aanvraag van een nieuw contract. Bij dat laatste worden er bijvoorbeeld aanvraagkosten en een wederbeleggingsvergoeding in rekening gebracht, met daarbovenop de kosten voor de tussenkomst van een notaris.

De nieuwe regelgeving biedt meer ademruimte en mogelijkheden voor de consument. Al blijven er bepaalde situaties waarin de aanpassing niet geldt, onder andere voor wie tijdelijk de aflossing van de rente wil opschorten of het bedrag van een lening wil wijzigen. En let op: het betreft ‘interne’ herfinanciering, wie dus wil veranderen van bank geniet ook niet van deze aanpassing.

Nog vragen over de financiering van je droomwoning of andere beleidswijzigingen? We staan je graag te woord op Laar 17 in Aartselaar of online via www.vastgoeddesmet.be en www.vanreethvastgoed.be.

Leave a Reply