Skip to main content

Wie vanaf 1 januari 2023 residentieel goed aankoopt, zal er binnen de vijf jaar voor moeten zorgen dat dit voldoet aan de wettelijke EPC-verplichtingen. In juli keurde de Vlaamse regering definitief de renovatieplicht voor residentiële gebouwen goed. Die zal gelden voor alle woningen en appartementen die verworven worden na 31 december 2022.

Als koper heb je vijf jaar de tijd om je woning aan een minimaal prestatieniveau te laten voldoen. Dit kan door goed te isoleren en op een energiezuinige manier te verwarmen. Bij aanvang zal dit EPC-label D zijn, voor aankopen na 1 januari 2028 zal het EPC-label C zijn. Stapsgewijs zal het te behalen labelniveau worden aangescherpt tot label A in 2050. Je kan dus best iets beter renoveren dan wat bij aankoop wettelijk verplicht is.

Je bent verplicht om als koper een nieuw EPC te laten opmaken waaruit blijkt dat het vooropgestelde energielabel behaald is. Op deze manier kan de renovatieplicht gecontroleerd worden. Wanneer na 5 jaar geen nieuw EPC is opgesteld waaruit blijkt dat aan de minimale energieprestatie-eis voldaan is, zal de overheid een administratieve geldboete opleggen die kan oplopen tot 200.000 euro. Ook zal er een nieuwe termijn worden vastgelegd waarbinnen de verplichting alsnog moet nageleefd worden. Zo niet wordt er opnieuw een geldboete opgelegd totdat de woning voldoet aan de juiste eisen.

Het goede nieuws is dat je beroep kan doen op de renteloze renovatiekrediet om je woning op een energiezuinige manier te renoveren. Voor huizen kan je tot 60.000 euro lenen en voor appartementen gaat dit maximum tot 45.000 euro.

Ook als je een pand verhuurt, moet dit beschikken over een geldig EPC-attest en conformiteitsattest. Zie jij het niet zitten om je oudere pand te renoveren volgens de renovatieverplichting? Wij hebben de juiste connecties en zorgen voor een snelle verkoop.

Heb je nog vragen over de renovatieplicht? Je vindt ons terug op Laar 17 in Aartselaar of online via www.vastgoeddesmet.be en www.vanreethvastgoed.be.

Leave a Reply