Skip to main content

LEIF streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen. LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen en waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF werd begin 2003 opgericht naar aanleiding van de wetten inzake patiënten-rechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden. LEIF is sinds drie jaar ook actief in de regio Aartselaar – Rupel met Gerlinde Wijnen, 35 jaar lang huisarts in Aartselaar en ook LEIF-arts, als drijvende kracht.

Oorspronkelijk ontstond LEIF als een open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten. Ondertussen steunen steeds meer mensen en verenigen het forum. 

Zo is ‘LevensEinde InformatieForum’ ook actief in de Zuidrand en de Rupelstreek. LEIF Aartselaar-Rupel vindt een onderkomen in het Sociaal Huis aan de Kapellestraat in Aartselaar. Op afspraak kan men er terecht bij vrijwilligers die – gratis – informatie verstrekken over Voorafgaande ZorgPlanning en mensen helpen hij het invullen van wilsverklaringen. 

Advertentie

“Vooral dat laatste is echt niet zo eenvoudig”, zegt voorzitster Gerlinde Wijnen. “Hiervoor heb ik een opleiding in Wemmel gevolgd. Mensen worden almaar meer mondiger. We hebben het geluk dat we in ons land één van de meest vooruitstrevende wetgevingen hebben in verband met het levenseinde. Er is echter veel vraag naar bijkomende informatie. Onze vrijwilligers verstrekken die. Ook zij volgden hiervoor een deskundige opleiding en sinds oktober 2019 zijn we actief in ons Leifpunt Aartselaar-Rupel. 

Info: LEIF Aartselaar Rupel – Sociaal Huis, Kapellestraat 136, Aartselaar. Afspraak via telefoon 0467 09 84 47 of mail info@leifaartselaarrupel.be

Leave a Reply