Skip to main content

De winterperiode is elk jaar het aangewezen moment om solidair te zijn en ons van onze warmste kant te laten zien. Daarom geven we in deze periode graag het woord aan de schepen van sociale zaken. Deze keer is het de beurt aan Hilde Heyman, schepen van Sociale Zaken in Aartselaar.

Hoe belangrijk is het om in de winterperiode aandacht te schenken aan mensen in armoede en warm te zijn voor elkaar?

Tijdens deze wintermaanden ligt dit nog gevoeliger. Er is weinig daglicht en mensen zoeken de warmte binnen op, wat niet altijd evident is. Wij proberen mensen te betrekken bij gemeentelijke winter activiteiten en zorgen voor extra een aanbod van voeding, waaronder een kerstmaaltijd. Onze cafetaria staat open voor iedereen, vier dagen van de week. Al vervangt dit natuurlijk niet de gezellige warmte van samenhorigheid, gezinnen, familie…

Hoe stimuleert de gemeente deelname aan activiteiten voor gezinnen met een klein budget?

Met onze “opstappas” kunnen personen met een beperkt budget deelnemen aan gemeentelijke activiteiten. Ze betalen slechts de helft van de prijs voor een ticket, een voorstelling of gemeentelijke sportactiviteit zoals zwemmen of de speelpleinwerking. Kwetsbare gezinnen kunnen steeds beroep doen op het OCMW/sociaal huis en vragen naar financiële ondersteuning.

Wat voor een gevoel geeft het jou om met sociale zaken bezig te zijn?

Als verpleegkundige en gewezen WZC directeur ben ik een sociaal voelend persoon. Bezig zijn met mensen boeit mij enorm, met extra aandacht voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Ik stel me steeds de vraag: hoe kunnen we hen het best ondersteunen? Dat is een boeiende en soms moeilijke opdracht voor beide partijen, maar waar zoveel voldoening kan in gevonden worden!

Advertentie

Leave a Reply