Skip to main content

De winterperiode is elk jaar het aangewezen moment om solidair te zijn en ons van onze warmste kant te laten zien. Daarom geven we in deze periode graag het woord aan de schepen van sociale zaken. Als eerste is Inge De Ridder, schepen van Sociale zaken en armoedebeleid in gemeente Boom, aan de beurt.

Hoe belangrijk is het om in de winterperiode aandacht te schenken aan mensen in armoede en warm te zijn voor elkaar?

Het hele jaar door trachten we hieraan aandacht te schenken. Maatregels die armoede en sociale uitsluiting structureel terugdringen zijn niet seizoengebonden, maar neemt niet weg dat we tijdens die periode extra alert zijn om specifieke noden op te vangen.

Hoe stimuleert de gemeente deelname aan activiteiten voor gezinnen met een klein budget?

In ons Rap Op Stap kantoor hebben we een aanbod aan betaalbare vrijetijdsbesteding voor gezinnen met een beperkt budget. We helpen hen bij de zoektocht naar een gepaste uitstap en geven hulp bij praktische vragen. Hierdoor maken we vrijetijdsopvulling extra toegankelijk en vervullen we een brugfunctie. Tevens kunnen mensen met een laag inkomen in onze gemeente een UiTPAS kopen aan een sterk verminderd tarief en genieten van een korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten.

Wat voor een gevoel geeft het jou om met sociale zaken bezig te zijn?

De hele waaier rond sociale zaken ligt me nauw aan het hart. Lijkt me logisch voor een schepen van sociale zaken dat ik me bezig hou met de sociale bescherming van burgers. Maar ik ben er vooral van overtuigd dat iedereen de kans moet krijgen om te participeren in de maatschappij. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet maar we maken vooral werk van kansen geven.

Advertentie

 

Leave a Reply