Skip to main content

De winterperiode is elk jaar het aangewezen moment om solidair te zijn en ons van onze warmste kant te laten zien. Daarom geven we in deze periode graag het woord aan de schepen van sociale zaken.

Aangezien Sociale Zaken een bevoegdheid van de stad Antwerpen is, kreeg Linda Verlinden enkele aangepaste vragen.

Hoe belangrijk is het om in de winterperiode een warm hart te verlenen aan senioren en bij uitbreiding aan elkaar?

Senioren zijn zoals alle mensen: ze hebben nood aan contact met andere senioren en uiteraard ook met vrienden en familie. De donkere dagen van de jaarwisseling zijn het moment om bij elkaar te komen. Als district willen we daar op dat moment – en ook de rest van het jaar – aan bijdragen.

Hoe stimuleert de gemeente senioren om in deze donkere periode toch actief te blijven?

Regelmatig brengen we Wilrijkse senioren bijeen op feestelijke matinees. Zo was er op 18 december nog een optreden van Jo Lemaire. Tegelijk organiseren we infosessies en kunnen Wilrijkse senioren tot 14 januari elke maandag gratis schaatsen op de Bist. Ook onze dienstencentra bieden heel wat activiteiten die trouwens openstaan voor de ganse buurt.

Wat voor een gevoel geeft het jou om mee in te staan voor het welzijn van senioren?

Ik ben al meer dan 10 jaar districtsschepen voor senioren. Dat was een bewuste keuze omdat ik lange tijd mantelzorger ben geweest. Dankzij de stijgende levenskwaliteit zijn senioren ondertussen allang geen homogene, maar juist een hele gevarieerde én belangrijke bevolkingsgroep. Sommigen zijn niet veel ouder dan 55 en zeer vertrouwd met digitale technologieën. Anderen naderen de 100 en hechten veel belang aan hun thuiscomfort, of willen alsnog op de digitale kar springen. Die belangen verdedigen blijf ik een mooie, uitdagende opdracht vinden.

Advertentie

 

Leave a Reply