Skip to main content

In ‘Het woord is aan …’ leggen we telkens enkele vragen voor aan iemand uit onze partnergemeenten. 2024 is een echt verkiezingsjaar, dus leggen we enkele vragen voor aan enkele mensen die daarbij vanuit de gemeente betrokken zijn. Julie De Vos, districtssecretaris van Wilrijk, geeft een antwoord op onze vragen.

Waarom zijn de districten van stad Antwerpen zo belangrijk?

Als stadsgemeenschap van ondertussen bijna 540.000 inwoners heeft Antwerpen heel wat schaalvoordelen ten opzichte van kleinere gemeenten. Toch blijft het belangrijk om ook het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen en de vinger aan de pols te houden. Daarvoor zijn de districten cruciaal. Zij kunnen op lokaal niveau initiatieven ontwikkelen en de voeling bewaren met wat er leeft in lokale buurten, straten en pleinen. En die context is belangrijk. Wilrijk heeft een eigen lokaal bestuur, dat zich dagelijks inzet voor zo’n 42.000 inwoners en hun lokale belangen verdedigt in een grootstedelijke context.

Wat doet het district juist?

Een beleid ontwikkelen op maat van de Wilrijkenaren. We vernieuwen straten en pleinen, zorgen voor groen op de juiste plekken en ondersteunen lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. We stimuleren onze inwoners ook om in hun eigen straat de koppen bijeen te steken en leuke activiteiten te organiseren zoals een speelstraat, een wijkfeest of een poetsactie. Als district organiseren we ook zelf grotere activiteiten waarop elke Wilrijkenaar welkom is en die het geel-blauwe DNA van ons district waarmaakt, zoals de jaarmarkt of de Geitestoet.

Advertentie

 

Leave a Reply