Skip to main content

In ‘Het woord is aan …’ leggen we telkens enkele vragen voor aan iemand uit onze partnergemeenten. 2024 is een echt verkiezingsjaar, dus leggen we enkele vragen voor aan enkele mensen die daarbij vanuit de gemeente betrokken zijn. Ook Patrick Poppe, diensthoofd Beleving & Communicatie in gemeente Boom beantwoordt onze vragen.

Wat is jullie rol als communicatiedienst in een verkiezingsjaar?

Onze rol blijft uiteraard dezelfde als in niet-verkiezingsjaren, dat wil zeggen dat we instaan voor neutrale en objectieve interne en externe communicatie. In een verkiezingsjaar moeten we wel extra aandacht hebben voor de zogeheten sperperiode. Het wordt dan een stuk lastiger om te communiceren over bijvoorbeeld infrastructurele werken, zelfs als die al lang gepland waren. Dat valt eigenlijk onder reguliere communicatie, maar kan al snel beschouwd worden als promotie van het beleid, mijn inziens niet altijd terecht.

Zijn er regels waar je je aan moet houden?

Uiteraard: de sperperiode gaat vier maanden voor de verkiezingen in. Voor de lokale verkiezingen is dat dus in juli, voor de Vlaamse en federale verkiezingen is die periode al bezig. De regels zijn er natuurlijk om te voorkomen dat een politicus plots via de gemeentelijke communicatie al zijn realisaties gaat ‘bestoefen.’ Om diezelfde reden is het in die periode helemaal verboden om foto’s van politici te publiceren bij inhuldigingen en dergelijke meer of namen van politici te gebruiken in gemeentelijke artikels. Dat is een strikte, maar best duidelijke en geheel juiste regelgeving.

Hoe zoeken jullie in Boom vrijwilligers voor de stembureaus? En welke acties op vlak van communicatie zijn hiervoor gedaan?

We hebben een vaste schare van vrijwilligers en zullen via al onze kanalen nog oproepen doen. In het verleden was dit nog nooit een probleem, dus wat ons betreft moeten we de verkiezingen niet uitstellen. (lacht)

Advertentie

 

Leave a Reply