Skip to main content

In ‘Het woord is aan …’ leggen we telkens enkele vragen voor aan iemand uit onze partnergemeenten. 2024 is een echt verkiezingsjaar, dus leggen we enkele vragen voor aan enkele mensen die daarbij vanuit de gemeente betrokken zijn. We stellen een aantal vragen aan Shelly Guns, coördinator Dienst Burgerzaken in Aartselaar.

Waarom zet u zich in voor het in goede banen leiden van de stemming?

Ik ben voor Aartselaar aangesteld als projectleider van de verkiezingen in 2024. Ik ben coördinator van de dienst burgerzaken, dus het was een logische stap dat ik deze rol op mij zou nemen. Een verkiezingsjaar is een spannend gebeuren, waarbij een dienst burgerzaken een grote rol speelt. We moeten overzicht houden en alle administratieve deadlines opvolgen.

Waarom is zo’n goed verloop cruciaal?

Het is van belang dat verschillende diensten, zowel intern als extern, goed samenwerken zodat een verkiezingsdag vlotjes kan verlopen. Bijvoorbeeld: de technische dienst speelt een essentiële rol in de opbouw en afbraak van de stemburelen en de toegankelijkheid van de stemlokalen. Dit laatste zorgt ervoor dat de kiezers probleemloos kunnen gaan stemmen. De voorbereiding voor een goed werkend stembureau is ook cruciaal, zonder gemotiveerde leden gaat het mis.

Waar moet u tijdens de stemming vooral op letten?

Op een verkiezingsdag ben je als projectleider druk bezig. Zo moet je een overzicht bewaren op de werking van de stemburelen. Zodat alle stemresultaten op het einde van de dag goed terechtkomen op het hoofdbureau.

Advertentie

 

Leave a Reply