Skip to main content

De statuten van Emabb Noeveren in Boom werden 40 jaar geleden opgesteld. Het (industrieel) steenbakkers erfgoed beschermen was het hoofddoel. Inmiddels is de site Brik Boom uitgegroeid tot veel meer dan baksteen alleen en is zo een trekpleister voor bijna 8.000 bezoeker per jaar. 

Bezieler 

Niet weg te denken op deze Noeverse site is leider, bezieler, begeleider en organisator van tal van activiteiten architect Luc Verbeeck. Hij maakte als gewetenbezwaarde in 1985 alles mee van op de eerste rij, toen hij zijn burgerdienst op de site Frateur in Noeveren startte. Zijn eerste werk was in samenspraak met eigenaar Paul Frateur, de eerste voorzitter van Emabb, om de woning Noeveren 192 leeg te maken en in te richten als bureel voor de nieuwe vereniging, maar het werd een ‘buurthuis’ avant la lettre. 

“Daar is de basis gelegd van de Emabb werking en van tal van contacten met de buurt en ver daarbuiten. Ik ben er gestart met het bereiken van doelgroepen, zette samenwerkingen op met onder meer de Koning Boudewijnstichting en Toerisme Rupelstreek, en plaatste het industrieel erfgoed in al zijn facetten op de voorgrond. Want de Rupelstreek is meer dan baksteen. Ook het geroemde Booms glas, de diamantslijperijen, de scheepswerven, de Boomse Metaalwerken, de pantoffelnijverheid, de cementnijverheid en de brouwerijen vormen ook een schat aan erfgoed”, legt hij uit. 

Advertentie

 

Dankzij vrijwilligers 

Luc Verbeeck nuanceert zijn inbreng. “Zonder de vele medewerkers en inmiddels een vaste ploeg vrijwilligers van zo’n 25 mensen die paraat staan, zou dit erfgoed-verhaal niet mogelijk zijn. Ik steek nog steeds bijna alle dagen letterlijk mee de handen uit de mouwen”, legt hij uit. 

Luc Verbeeck is ook in de wolken over de samenwerking met de gemeente Boom en Stichting Kempens Landschap. “Zonder hen waren diverse projecten financieel niet haalbaar geweest. Denk maar aan de recente restauratie van de vroegere steenbakkerij en ringoven Lauwers. Gelukkig ziet de politiek nu wel, wat vroeger er niet was: het geloof in erfgoed, deze site en het potentieel voor de streek”, zegt hij. 

Luc zijn vader had vroeger een schrijnwerkerij, waarin hij enkele jaren actief meewerkte, waardoor hij zo perfect de machines kent. “Als we bij Emabb iets op maat in hout nodig hebben, maak ik het klaar in het atelier van vader”, zegt hij. 

Erfgoed, erfgoed en… 

Duizendpoot Luc Verbeeck is niet alleen voorzitter van Emabb vzw (Brik Boom site), maar ook bestuurder van VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industrieel Erfgoed), de oudste nog bestaande vereniging voor industriële archeologie in België. In Europa is ze de tweede na de Britse Association for Industrial Archaeology, die zich inzet voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed. Ook in het lokale Architectuur Liefhebbers Boom (ALB), een poot van Emabb, is hij actief kernlid, steunpilaar en actief met de rondleidingen en andere projecten. Ook zijn voorzitterschap van Cultuurraad Boom en bestuurder van Toerisme Rupelstreek sluiten volledig aan bij het opzet van zijn doelstellingen. 

Feest 

Sinds 1 april zijn de zondagse rondleidingen op de Brik Boom-site terug opgestart, maar je kan het ganse jaar door elke dag een bezoek boeken. Om de 40ste verjaardag van Emabb en de 20ste van ALB te vieren zijn zowat 20 activiteiten te beleven, verspreid over het hele jaar. Op de Brik Boom-site en tussen de musea-iconen door, kan je ook diverse (feest)locaties huren. 

www.brikboom.be 

 

Advertentie

Leave a Reply