Skip to main content

De Wilrijkse Geitetrofee gaat dit jaar naar Lydia Baeck, een inwoonster die zich volop inzet voor eenzame medeburgers via onder meer huisbezoeken. De Wilrijkenaren stemden massaal voor haar en haar warme verhaal tijdens de Kerstdrink die het district op zaterdag 10 december organiseerde voor haar inwoners. Onze Aansteker-reporter Michel Van der Auwera had een gesprek met haar.

Voor de allereerste keer hield het district Wilrijk haar jaarlijkse openluchtreceptie op de Bist tijdens het kerstmarktweekend. Meer dan duizend inwoners werden er getrakteerd op drankjes en hapjes uit de kramen van twintig Wilrijkse verenigingen.

Aan de Kerstdrink was naar goede gewoonte ook de verkiezing gekoppeld van de Geitetrofee. Daarmee bekroont het geitendorp Wilrijk de meest verdienstelijke inwoner of vereniging van het jaar. Naast Lydia Baeck waren ook nog Dierenvoedselbank Poezewoef en Solidariteitskoor Frappant genomineerd.

Wij spraken nog met Wilrijks districtsschepen voor Protocol en Evenementen:

Advertentie

 

Leave a Reply