Skip to main content

Op initiatief van Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, het Nielse Erfgoedarchief (NEA) en lokaal bestuur Niel werd in het Huis van de Nielenaar het kunstwerk ‘De Zwarte Hand’ van Danny Moortgat plechtig onthuld. Dit als dankbetuiging aan de verzetsstrijders in de Rupelstreek en als oproep om de gruwel van de Tweede Wereldoorlog nooit te vergeten.

Tekst & Foto’s: Lokaal Bestuur Niel

 

Respect voor onze geschiedenis en cultuur

Ter ere van de verzetsbeweging ‘De Zwarte Hand’ werd naar aanleiding van de 78ste verjaardag van het einde van WOII een memoriaal onthuld als dankbetuiging aan de leden van deze groepering. Het beeld van Danny Moortgat werd plechtig ingehuldigd door nabestaanden Els Verelst en Hilde Vivijs en zal een permanente plaats krijgen in het Atrium van het Huis van de Nielenaar.

Ter introductie van de inhuldiging verzorgde prof. dr. Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, een lezing over het verzet in België. De gedichten van Gerry Callagher onder muzikale begeleiding van Danny Moortgat, de Last Post door Robert Verelst, de bedanking door kunstenaar Charles Stommels en de vertoning van NEA-film ‘Jos Corbeel’ zorgden daarna voor de passende culturele opluistering.

Verder leven in gedachten

“Het was ex-Nielenaar Charles Stommels niet ontgaan. In zijn huidige woonplaats Buggenhout werd naar Jozef Vyncke van ‘De Zwarte Hand’ een straat vernoemd. Niettegenstaande er in Niel tien leden van deze verzetsbeweging woonden, ontbrak er een memoriaal voor De Zwarte Hand. In samenspraak met Charles besloot Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) deze leemte in te vullen door een kunstwerk te schenken aan de gemeente Niel. ALR verkreeg de medewerking van kunstenaar Danny Moortgat en nabestaande Els Verelst. Later sloot ook NEA zich aan bij het initiatief en toonden burgemeester Tom De Vries en het schepencollege zich graag bereid om het geschenk plechtig in ontvangst te nemen”, vertelt Eddy Stuer van ALR.

Op het plakkaat met toelichting bij het kunstwerk staan de namen te lezen van de jonge mannen die met hun dappere acties hun stempel op de geschiedenis in Niel en omstreken hebben gedrukt. “Het beeld is gemaakt uit recyclagematerialen van polyester, hout en ijzer, waarna het werd behandeld met bronspoeder, ijzerpolysulfide (zwavellever), ammoniumhydroxide en gepolierd met bijenwas. De sokkel is van arduin en het voetstuk is gemaakt van gelast ijzerafval, behandeld met salpeterzuur en vernis”, licht kunstenaar Danny Moortgat toe.

Advertentie

Leave a Reply