Skip to main content

Natuurpunt opende onlangs in haar deel van Kleiputten Terhagen een wilde bijenreservaat. Het is de bedoeling om in dit natuurgebied een onderzoeksproject naar wilde bestuivers te starten. Love Tomorrow, het duurzaamheidsplatform van het dansmuziekfestival, neemt het peterschap op zich.

In totaal worden in Vlaanderen 21 wilde bestuiversreservaten ingericht. Naast Natuurpunt zetten ook Agentschap Natuur en Bos, vzw Durme, Limburgs Landschap vzw en Orchis vzw zich hiervoor in. In onze regio gaat het om het uitgestrekte gebied Kleiputten Terhagen.

“Wilde bestuivers, zoals wilde bijen, hommels, zweefvliegen en dag- en nachtvlinders hebben het moeilijk in Vlaanderen”, zegt Maarten Wielandts van Natuurpunt Rupelstreek. “ Door een deel van een bestaand natuurgebied te benoemen als een bestuiversreservaat gaan we extra inzetten op natuurherstel en -beheer om wilde bestuivers alle kansen te geven.”

Love Tomorrow is peter

In Rumst liggen de Kleiputten van Terhagen, vlak naast het campingterrein DreamVille van het muziekfestival Tomorrowland. Love Tomorrow neemt het peterschap op zich om dit onderzoeksproject te starten. Dankzij hun financiële steun kan de komende zes jaar de bijendiversiteit op het terrein in kaart worden gebracht. Een eerste monitoring vindt reeds dit jaar plaats. In 2026 en 2028 worden er extra monitoringsrondes gehouden. De resultaten worden gebundeld in een rapport.

Met gidsen als ambassadeurs

“De vrijwilligers die de natuurgebieden beheren, zullen ondersteuning krijgen van experts om de terreinen vooral voor wilde bijen zo goed mogelijk te beheren”, zegt Samuel De Rycke, voorzitter van Natuurpunt. “Er zijn ook opleidingen gepland over het afstemmen van beheer en inrichting van het terrein. Verder zullen ook lokale gidsen opgeleid worden tot echte bijenambassadeurs.”

Advertentie

 

Leave a Reply