Skip to main content

Boomse Sint-Catharinakerk wordt bakatelier en opvang voor zorgkinderen

Omdat de wachtlijsten voor de opvang van kinderen met een beperking alleen al in de provincie Antwerpen oploopt tot meer dan 700 plaatsen, nemen de ongeruste ouders Sven Van de Velde en Tamara Nolens zelf het heft in handen. Ze gaan voor het oprichten van een bakatelier, koffiehuis en een kleinschalig zorgschooltje. Een locatie, de vroegere kerk Sint-Catherina in Boom, in de wijk Bosstraat, hebben ze al op het oog. De invulling is een stappenplan met vallen en opstaan en vooral veel doorzettingsvermogen van dit unieke koppel, die zelf niet gespaard bleven van tegenslagen in het leven. Ze baten samen de luxueuze B&B KOTO uit, in hartje Antwerpen.

Inzet is extra opvangplaatsen te creëren, waar ook dochter Oa (14) wat aan heeft. Zij gaat door het leven met het zeer zeldzame syndroom SYNGAP1. “Ze zal nooit zelfstandig kunnen wonen of werken en laat dit net onze drive zijn. Wij zien een zwakte steeds als een opportuniteit om deze om te buigen in een sterkte”, zegt Tamara. Met hun project hopen ze meer in beweging te zetten en hopen ze dat hun verhaal een cascade aan initiatieven in deze sector op gang kan brengen.

Hun enthousiasme en de wil om te slagen, putten ze uit de dagelijkse confrontatie in het eigen gezin met twee mensen met een beperking. “Mijn man, die steeds actief was als accountant, kreeg een 17-tal jaar geleden te horen dat hij op zeer korte termijn blind zou worden. We besloten als koppel om heel bewust en positief om te gaan met dit gegeven. Kort erna werd onze zoon Tomeo geboren, en 3 jaar later werden we de trotse ouders van dochtertje Oa”, legt ze uit.

Dochter Oa zit nu nog in het BuLo Ritmica, maar moet naar een ‘middelbare school’ verhuizen. Door een structureel tekort aan opvangplaatsen kan Oa tegen 1 september nergens terecht.

Advertentie

 

Tovertafel

Hun verhaal om het probleem van opvang aan te pakken, startte met een actie om een ‘tovertafel’ voor deze buitengewone school Ritmica aan te kopen. “We hadden dat gezien in Nederland en stelden vast dat zo’n tovertafel ongelooflijke pret gaf en leerzaam was voor kinderen met een beperking. Ritmica zei geen geld te hebben voor de aankoop en dus zijn we in corona-tijden in actie geschoten De verkoop van koekjes in de vorm van ‘helpende handjes’ was een enorm succes. We haalden zo’n 50.000 euro op, een veelvoud van wat we nodig hadden voor de tovertafel”, legt Sven uit.

Al gauw drong de noodzaak zich op om op zoek te gaan naar een locatie voor het bakatelier. Zo kwamen ze op het idee om een mailtje te sturen naar het bisdom om te vragen of er ergens in hun patrimonium, een leegstaande kerk was. “Toen we een positief bericht kregen van het bisdom voor de Sint-Catharinakerk in Boom, kwamen we al snel tot de conclusie dat dit een mooi concept was om ook de andere puzzelstukken van onze puzzel te leggen en het gebouw te combineren met een kleinschalige zorgschool. Inmiddels zijn ook provinciegouverneur Cathy Berx, de Boomse burgemeester Jeroen Baert en onderwijsschepen Inge De Ridder op de hoogte over het concept en deze invulling”, zegt Tamara.

vzw Charity Cookies

De vzw Charity Cookies is de start van het idee om een eigen bakatelier, annex koffiehuis en eventueel een ecowinkeltje op te starten voor mensen met een beperking. De combinatie met een kleinschalig zorgschooltje voor maximaal 30 jongvolwassenen met een mentale beperking is een must, luidt het.

Sven en Tamara willen niet zo maar meehollen in de huidige structuren. Ze zijn ervan overtuigd dat sensorisch werk zijn vruchten afwerpt voor deze doelgroep. “Muziek, gevoel, geur… geven creativiteit en leergierigheid voor zover dit tot hun mogelijkheden behoort. ‘Play to learn’ is een principe dat wij hoog in het vaandel dragen.” De nauwe samenwerking met de buurt en multifunctioneel gebruik van de bestaande kerkruimte is ook een belangrijk gegeven.

Ondertussen kwam er al snel een dialoog met het kabinet onderwijs, waarbij steun werd beloofd. Er werden gesprekken gestart met Ritmica, om onder hun koepel een nieuwe vestiging op te starten. “Door het op die locatie te doen, konden we de kost van de leraren het eerste jaar uitsparen en onmiddellijk gesubsidieerd worden”, zo werd ons eerst verteld. Dat heeft alles te maken met de berekening van de uren voor een nieuw  schooljaar die eigenlijk op basis van het aantal leerlingen in februari, van het nu lopende schooljaar gebeuren. Geen leerlingen op dat moment, geen subsidie. Ondertussen kwamen ze te weten dat zo’n vestiging voor een bijzonder middelbaar onderwijs niet bij Ritmica kan, vermits die enkel erkend zijn voor bijzonder basisonderwijs. Er zijn nu gesprekken gestart met Katrinahof, omdat zij wel gespecialiseerd zijn in Opleidingsvorm 1 type 2 en ze wel een secundaire afdeling hebben.

The School of Tomorrow: ‘Nestling’

Om de nood aan kwaliteitsvol onderwijs- en opvangplaatsen voor jongeren met een verstandelijke beperking mee op te lossen hebben ze de handen in elkaar geslagen met andere ondernemende ouders/lotgenoten.

“Samen willen we een innovatieve holistische pedagogisch-didactische setting uitbouwen waar ruimte is voor onderwijs, opvang, therapeutische behandeling en activiteiten van maatschappelijke integratie en buurtparticipatie. We spreken van ‘Nestling’. Het gaat om een jong kuiken dat nog niet heeft leren vliegen en nog woont in het nest dat zijn ouders hebben gebouwd. Nestling wil hen uitdagen hun vleugels te spreiden, de wereld te verkennen en hun plaats erin in te nemen, met de zekerheid dat hun plek in ‘het nest’ steeds veiligheid en geborgenheid zal blijven bieden. Dus een nieuwe aanpak of dé zorgschool van de toekomst. Een aanpak die ook door het bisdom wordt gesmaakt en de mogelijkheid geeft aan ons om onze droom te verwezenlijken.”

Concreet willen ze naast het bakatelier in de kerk met ‘Nestling’ ruimte voorzien voor jongeren tussen 13 en 21 jaar. “Het moet een open, warme en stimulerende plek zijn waar professionals uit onderwijs, welzijn, de buurt, vrijwilligers de handen in elkaar slaan om kwaliteitsvol en innovatief onderwijs OV1 Type 2 aan te bieden. Ook de samenwerking met de buren zien we als een positieve opportuniteit. Een nieuwe aanpak die in de Scandinavische Landen al zijn succes heeft bewezen. Het kerkgebouw moet zodanig verbouwd, dat ze multifunctioneel inzetbaar is. Er zijn immers veel vzw’s en organisaties die op zoek zijn naar een inspirerende locatie. Daar willen we eveneens aan tegemoetkomen”, luidt het.

Verkoop religieuze voorwerpen

Met de herbestemming van de Sint-Catharinakerk in het achterhoofd, moest de kerk ontruimd worden. Heel wat voorwerpen werden vrijdag 3 juni aan de lokale buurt aan de man/vrouw gebracht. Tenminste diegene die volgens de kerkelijke regels aan het publiek mogen verkocht worden. Hierdoor kregen buurtbewoners de kans om een concrete herinnering aan ‘hun’ kerk te kopen.

Advertentie

Leave a Reply