Skip to main content

Om initiatieven te steunen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking met het Zuiden, richtte de gemeente Aartselaar de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Aartselaar (ROSA) op. ROSA schenkt als adviesraad aandacht aan zowel grote als kleine projecten waar inwoners van Aartselaar bij betrokken zijn. De raad adviseert het gemeentebestuur welke projecten financieel gesteund kunnen worden. Zo deed men dat in 2022  voor projecten die scholen bouwen en water voorzien in onder andere Togo, Gambia en Cambodia, maar de raad wil graag meer projecten kunnen steunen.

Sinds 2013 adviseert ROSA de gemeente over de steun van projecten rond ontwikkelingshulp. De laatste twee jaren werkt ze ook samen met FairTrade en promoot ze het gebruik van de korte keten. Voor corona steunde ROSA jaarlijks meer dan tien projecten, dat is nu teruggelopen tot zes. Daar wil men uiteraard verandering in krijgen door de bevolking beter in te lichten over de werking ervan.

Beoordelen, informeren en vooral steunen

Adviesraad ROSA bestaat uit een vijftiental leden. “Daarbij horen zowel mensen met een eigen ontwikkelingsproject, maar ook mensen zonder”, verklaart voorzitster Andrée Maes. “Uit die vijftien leden worden drie juryleden verkozen die de verschillende projecten als eerste beoordelen alvorens ze door te sturen naar de beoordeling van de grote raad van vijftien. Deze drie juryleden mogen, om belangenvermenging te vermijden, zelf geen project indienen.”

Het advies van ROSA bepaalt dan mee welke initiatieven gesubsidieerd worden en welk bedrag kan worden toegekend. Dat doen ze aan de hand van een quoteringsblad. “Die quota’s zijn opgesteld op basis van de wereldwijd afgesproken SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen )”, weet schepen van ontwikkelingssamenwerking Hans Cops. “Zo kijken we bijvoorbeeld of het project op termijn zelf bedruipend kan worden zodat het niet ophoudt te bestaan wanneer we het niet meer financieel steunen.”

Sinds men samenwerkt met FairTrade houdt ROSA zich ook bezig met het informeren en sensibiliseren van Aartselaarse verenigingen die, mits enkele voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen voor hun aankopen. “Dat zijn dus drie vliegen in één klap”, stelt Maes. “We versterken hierdoor de FairTrade en/of korte keten, steunen goede doelen en verlagen de kosten voor Aartselaarse activiteiten.”

Advertentie

 

Niet zomaar voor iedereen

Er zijn enkele belangrijke voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een projectsubsidie via ROSA. Ten eerste moet er een Aartselaarse link zijn met het project. “Echter is het niet zo dat wanneer een project reeds steun krijgt van bijvoorbeeld Kontich, dat ze hier geen aanvraag meer kunnen doen”, verduidelijkt Maes. “Wel mogen de gesteunde projecten zich niet in België bevinden.”

“Daarnaast mag de subsidie ook nooit gebruikt worden voor de bezoldiging van Belgische personen. De projecten dienen na toekenning namelijk te verantwoorden waarvoor ze de ontvangen subsidies gebruikt hebben. Elk jaar moeten ze een verslag opmaken waarin ze dit specifiëren. Wij bekijken dat dan met de kerngroep.”

Kernlid en medeoprichter Walter Decoene verduidelijkt waarom die verantwoording van belang is: “De subsidies die worden toegekend, gebeuren met het geld van de gemeenschap. Die hoort dus te weten waar het geld naartoe gaat. Het opvragen van zo’n verslag helpt daar uiteraard bij.”

Buiten deze voorwaarden staat  ROSA open om ieder project te beoordelen. Als je aldus zelf, jong of oud, een project of idee hebt dat financiële steun kan gebruiken, hoef je niet te twijfelen om contact op te nemen. “We zijn ook op zoek naar ambitieuze jongeren die we kunnen aanmoedigen en steunen”, geeft Cops aan. “Dat  kan voor hen ongetwijfeld een enorme verrijking zijn.”

Voorbeelden van projecten

In 2022 steunde ROSA zes projecten. Zo was er de Nursing School in Gambia van Marc Bruyndoncx.  “Ik ontmoette Andrée op een  fototentoonstelling en geraakte aan de praat over ons project in Gambia”, vertelt Marc. “Daar hebben we, met de steun van ROSA, een school volledig kunnen restaureren. Van waterleidingen tot een nieuw dak, vloeren, ramen, deuren … alles hebben we aangepakt.” Dat project liep nu ten einde, maar Marc wil snel met een nieuw project starten.

Ook Frank Dooms licht toe hoe ROSA heeft geholpen met zijn project RAKO Cambodja: “Samen met ROSA verzorgen we de bouw van scholen voor lager onderwijs (level 1 tot en met level 6) op het platteland. Daarnaast focussen we op zuiver watervoorziening dat, in de mate van het mogelijke, gekoppeld is aan gezondheidszorg.” Ondertussen is het project van Frank bezig aan de bouw van een derde school. “De mensen daar werken heel goed mee, eens ze zien dat wat we doen hen echt verder helpt. Ook alle materialen kopen we daar ter plekke.”

Naast deze twee projecten steunde ROSA ook ‘Vrienden van Bolivia’, ‘Broederlijk Delen’, ‘Bos voor Arne OZG’ en ‘Born in Afrika’. Allemaal hebben ze een verschillende insteek en zijn ze actief in een ander land of regio.

Wil je na het lezen van dit verhaal nog meer weten over de werking van ROSA? Of wil je graag polsen of jouw idee of project in aanmerking kan komen om steun te krijgen? Aarzel dan niet en neem contact op via mondiaalbeleid@aartselaar.be of 03 870 80 31. Je kan ROSA ook vinden op de website van de gemeente Aartselaar.

Wie weet krijgt jouw project binnenkort dan ook een extra duw in de rug!

Advertentie

Leave a Reply