Skip to main content

De provincie Antwerpen en het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre sluiten een nieuwe overeenkomst met de organisatie achter Tomorrowland, WEAREONE.world BV (WOAW). De overeenkomst verzekert de toekomst van het festival in De Schorre. De succesvolle samenwerking van de voorbije twintig jaar wordt verdergezet en er worden goede nieuwe afspraken gemaakt voor de toekomst. WAOW krijgt zo de mogelijkheid om verder te investeren in de ontwikkeling en verfraaiing van het domein en de provincie kan de recreatieve werking van De Schorre naar een hoger niveau tillen. 

Tekst: WEAREONE.world BV & Provincie Antwerpen – Foto’s: Tomorrowland 

Sinds 2005 is het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre de thuisbasis van Tomorrowland. In de 20 jaar dat het bestaat, bracht het wereldbefaamde dancefestival een internationale uitstraling en aanzienlijke economische meerwaarde naar De Schorre, de Rupelstreek en bij uitbreiding gans Vlaanderen. Afgelopen zomer bezochten maar liefst 400.000 mensen – gespreid over twee weekends – het festival. 

Magische kleiput 

Doorheen de jaren investeerden zowel WAOW als de provincie fors in het domein. “De afgelopen 20 jaar hebben we van De Schorre onze thuis gemaakt”, vertellen Michiel en Manu Beers, oprichters van Tomorrowland. “Door de gezamenlijke visie en beheersplan met de provincie Antwerpen en de jaarlijkse investeringen, is De Schorre getransformeerd van kleiput tot een magische plek. Ondertussen zijn er de trap in mozaïek ‘the Stairway to Unity’, de One World Bridge, de 7 Trollen en heel wat pleintjes en gezellige plekjes doorheen de natuurlijke glooiingen bijgekomen.” 

Er werd ook sterk ingezet op duurzaam watergebruik en het aanplanten van inheems groen. Wegen en pleinen werden aangelegd en er kwam een uitgebreid elektriciteits-, data- en glasvezelnetwerk. Ook andere organisatoren van evenementen maken daar dankbaar gebruik van. De Schorre groeide zo mede dankzij WAOW uit tot een laagdrempelig landschapspark dat het hele jaar door recreanten en toeristen aantrekt. Het festival Tomorrowland kon op zijn beurt groeien, kreeg heel wat ondersteuning en had de perfecte uitvalsbasis om een steeds beter uitgewerkte festivalervaring te ontwikkelen. Meer win-win dan dit kan je het bijna niet bedenken. 

Duurzame samenwerking 

De nieuwe overeenkomst vormt een stevige basis om de vruchtbare samenwerking tussen de provincie Antwerpen, De Schorre en WAOW voor de lange termijn voort te zetten. “WAOW verkrijgt de zekerheid dat het De Schorre voor de komende 66 jaar als festivallocatie kan gebruiken, en dat het op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier kan blijven investeren in het domein”, weet Mireille Colson, gedeputeerde bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen. “De provincie en De Schorre verzekeren zich van inkomsten, die gebruikt zullen worden om het domein verder uit te bouwen tot een laagdrempelig, publiek toegankelijk recreatiedomein. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van de investeringen van WAOW en van het ganse domein.” 

De organisatoren van Tomorrowland kijken alvast uit naar de toekomst. “De komende jaren willen we verder blijven investeren om het domein nog unieker te maken. Dankzij deze nieuwe overeenkomst verzekeren we niet alleen de toekomst van het festival Tomorrowland, maar zorgen we ook voor een unieke parkbeleving doorheen het jaar voor jong en oud, voor de buurtbewoner en andere bezoekers”, sluiten Michiel en Manu af. 

Advertentie

 

Leave a Reply