Skip to main content

Onlangs heeft het College van Burgemeester en Schepenen het budget voor de renovatie van de Boomse schouwburg bevestigd en werd er tegelijk beslist dat vergunning mag ingediend worden volgens het goedgekeurde, definitieve ontwerp van architectenbureau Tripod. Het is een grote, nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van het cultureel patrimonium.

Het belangrijke project omvat de totaalrenovatie van de schouwburg en het ACV-gebouw te Boom in de Spillemaeckersstraat 5-7. De schouwburg en aanpalende gebouwen dateren van de jaren 1960 en vormen een kluwen van aaneensluitende doorgangen met bijhorende erfpachten. Deze aaneensluitende gebouwen worden nu uit elkaar gehaald tot nieuwe moderne gehelen.

Het Kura Plaza gedeelte (rechterkant schouwburg – oude foyer en restaurant) wordt zoals bekend afgebroken en ontwikkeld door een projectontwikkelaar tot een nieuwe woontoren.

De schouwburg was reeds in handen van de gemeente Boom en ook het aanpalende acv-gebouw (links van de schouwburg) werd in mei 2022 aangekocht, om zo beide gebouwen tot moderne geïntegreerde delen van de schouwburg te maken.

De start van de werken is gepland eind 2024-begin 2025 en omvat een nieuw inkomgedeelte met sanitair en lockers, met een directe doorgang naar het vroegere ACV-gebouw waar de nieuwe artiestenlounge en de foyer zal gevestigd worden.

Een nieuwe verticale koker met trappen en lift zorgt ervoor dat het gebouw volledig ontsloten wordt en integraal toegankelijk is voor mensen met fysieke beperkingen. Tot slot is er ook aandacht voor duurzaamheid inzake isolatie, energie-efficiënte en verleddding van de verlichting.

Met de totaalrenovatie zet  het cultuurcentrum CC De Steiger infrastructureel een grote stap om haar missie te realiseren. De Steiger wil immers een open huis zijn; en er leeft bijvoorbeeld het idee om op middagen open te zijn voor schoolgaande jeugd en de deuren te openen voor culturele verenigingen, lokale organisaties en bedrijven die nood hebben aan infrastructuur en vergaderruimte.

Voor deze totaalrenovatie heeft het Lokaal bestuur van de Vlaamse Overheid een significante subsidie van 802.090 euro gekregen voor de uitvoering van de aanpassingen op het vlak van duurzaamheid, integrale toegankelijkheid en relighting.

Cultureel drieluik als hefbomen

Deze totaalrenovatie vormt samen met de verbouwing van Entrepôt in Hoogstraat 7 (waar ook socio-culturele activiteiten zullen plaatsvinden) en de nieuwe Academie voor Muziek en Woord op de site Femont-Verhoeven een groot infrastructureel drieluik voor cultuur in onze gemeente. Ook de toch nog steeds hypermoderne bib past uiteraard in dit verhaal.

Tegelijk zijn deze projecten stuk voor stuk hefbomen in ons centrum waar we enerzijds zelf meer beleving willen creëren en anderzijds ondernemers en creatievelingen alle kansen willen geven.

Leave a Reply