Skip to main content

In Wilrijk is park Steytelinck een gekende plek met het al even gekende kasteel. Maar het heeft een zeer lange geschiedenis. Er was tot voor kort een brasserie, maar die is er vorig najaar tijdelijk mee gestopt om nadien niet meer te heropenen. Nu wordt gezocht naar een nieuwe invulling.

Tijdens de renovatie van kasteel Steytelinck in 1974 ontdekte men een eiken moerbalk met daarin de inscriptie van een jaartal. De inscriptie is moeilijk leesbaar en kan zowel 1298 als 1598 zijn. Pas in 1520 is voor het eerst sprake van een stenen huis. In 1560 kocht Joachim Steudlin dit ‘huys van plaisantien’. Aan hem dankt kasteel Steytelinck zijn naam. Documenten uit de vijftiende eeuw omschrijven kasteel Steytelinck als een huis achter het koor van de kerk. De grond waarop de Sint-Bavokerk staat, was een schenking van de eigenaar van kasteel Steytelinck.

Doorheen de eeuwen kende het kasteel verschillende eigenaars. In 1928 kocht de gemeente het park. Een jaar later werd Gemeentepark Steytelinck feestelijk geopend. Het zou echter nog tot 1967 duren vooraleer de gemeente ook het kasteel zelf kon aankopen. Het gebouw was op dat moment toe aan een grondige restauratie en kon in 1975 worden geopend voor publiek.

In het kasteel vestigde zich niet alleen een restaurant, het is ook de thuisbasis voor De Kring voor Heemkunde Wilrica. Sinds 1982 heeft de Kring een museum in de zijvleugel over de geschiedenis van Wilrijk.

Ondertussen is het Wilrijkse kasteel Steytelinck al meer dan een jaar gesloten. Eigenaar AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, lanceert een oproep naar nieuwe erfpachters die het kasteel renoveren en een nieuwe invulling geven. De oproep loopt tot midden maart: www.agvespa.be

Advertentie

 

Leave a Reply