Skip to main content

Met de “KAN” van kunnen en de “DO” van doen, zet een team van Aartselaar zich in om mensen met een beperking en hun omgeving te informeren, te verbinden en sterker te maken in het beleven van hun vrije tijd.

Op 19 september 1970 kwamen enkele mensen van Aartselaar en Schelle overeen om zich in te zetten voor mensen met een beperking. De plaatselijke afdeling van KVG was geboren. Nu, 53 jaar later, is hier nog steeds een sociaal bewogen en gemotiveerd team dat verder bouwt aan de ambitie van toen.

2023 is voor dit team een belangrijk jaar. “Door corona en het overlijden van onze voorzitter en drijvende kracht, Guido Vermant, is de 50ste verjaardag van de afdeling niet doorgegaan”, zegt Lieve Redant. “Gelukkig zijn er fijne mensen gevonden om zijn werk verder te zetten en kunnen we, met wat uitstel, die mijlpaal toch vieren.”

De tijd is niet stil blijven staan. “Hierdoor onderging ook een vereniging als de onze grondige wijzigingen”, beseft de nieuwe voorzitter, Luc Van Limbergen. “De tijd is voorbij dat KVG een louter caritatieve beweging was die het lot van gehandicapten verzachtte.”

Hierdoor is niet alleen de naam, maar zijn ook de visie en de activiteiten geleidelijk veranderd. Zo verleende KVG vroeger een zeer gewaardeerde uitleendienst van materiaal. Een rol die nu door de mutualiteiten is overgenomen. De activiteiten waren meestal bijeenkomsten om te kaarten of een ander spel te spelen, te eten, een optreden bij te wonen. Maar leden geven nu aan dat er ook andere noden zijn.

Advertentie

 

Het bestuur van KANDO Aartselaar is zich hier sterk van bewust. “We hebben duidelijk nieuwe uitdagingen”, stelt Luc. “We moeten uiteraard de vroegere verbindende activiteiten blijven organiseren. Maar daarnaast moeten we juridische steun aanbieden, vorming organiseren, mobiliteit en toegankelijkheid verhogen, en zo meer.” “Bovendien kunnen we als organisatie ook niet meer als een eiland werken”, geeft Lieve aan. “We moeten mensen met een beperking actief leiden naar mogelijkheden binnen andere bestaande organisaties: wandelclubs, sport- en culturele verenigingen, seniorenorganisaties. Vandaag is het modewoord: inclusief werken.” Op die manier zorgt KANDO ook voor het betrekken van de partners of begeleiders van mensen met een beperking.

“Zodra je in een rolstoel belandt, kijken mensen anders naar je en beginnen ze de begeleider aan te spreken, alsof de rolstoelgebruiker zelf niet meer kan praten”, stelt Luc vast. “Wij gaan zeker onze leden zelf gaan vragen wat zij als noden ervaren en er onze werking op afstemmen.” KANDO Aartselaar wil ook haar doelgroep meer divers maken. Ze vinden dat ze de jongere andersvaliden te weinig bereiken. “Onbekend is onbemind”, treedt Lieve bij, “Dikwijls kent men ons niet of weet men niet waarvoor we toegevoegde waarde kunnen leveren.” (www.kando.be)

Al die uitdagingen zorgen ervoor dat steeds meer gevraagd wordt van een bestuur van KANDO. Ze moeten zelf naar vormingsdagen, moeten samenwerkingsverbanden opzetten en de weg kennen binnen het hele zorgnetwerk. Geen eenvoudige opdracht. Maar in Aartselaar kan men rekenen op een gediversifieerd en vastberaden bestuur en veel vrijwilligers, die hier vast zullen in slagen.

Advertentie

Leave a Reply