Skip to main content

Met het huidige economische klimaat, de stevige energieprijzen en de naweeën van de coronacrisis gaan bij steeds meer gezinnen de financiële alarmbellen af. Dat zien de Welzijnsschakels in het toenemend aantal aanvragen naar hulp. Zij maken het hele jaar door het verschil voor vele gezinnen tussen voldoende eten en/of net niet. Afhankelijk van giften en financiële steun is hun werking nu ook uitgebreid met kledij en speelgoed.

Tientallen jaren geleden bestonden deze structuren niet en werd in de Rupelstreek meestal letterlijk bij de geestelijken aangeklopt voor hulp. “Toen we in 2001 met een Boomse afdeling Welzijnsschakel begonnen, was er nog geen sprake van voedselbedeling. We hadden een leegstaande ruimte in de toren van Braem, waar we een maal per week mensen ontvingen die er nood aan hadden. Het ging toen nog niet om voedselpakketten, maar meer om een kopje koffie, tas soep en een goede babbel en we maakten allerlei papieren in orde”, legt oprichtster Anne-Marie Gieles-Leens uit.

Van 10 naar 75 gezinnen

Anne-Marie was eind vorige eeuw schepen van Welzijn in de gemeente Boom geweest en voelde toen al de nood aan een dergelijke organisatie. Samen met enkele gelijkgestemden is toen de stap naar Welzijnsschakel Boom gezet. “We zorgden even later voor een tiental gezinnen. Omdat donderdagvoormiddag, met de Boomse markt, er toch geen activiteiten in het parochiecentrum in de Hoogstraat konden doorgaan, kregen we daar de ruimte en tijd om op dat ogenblik mensen te ontvangen en te begeleiden. Om wettelijke redenen konden toen bepaalde gezinnen die er nood aan hadden, ook niet via het OCMW ondersteund worden met voedsel. Daarop is een constructie in elkaar gestoken waar het OCMW voedselpakketten schonk aan Welzijnsschakel en zij het op hun beurt toch aan de juiste personen konden doorgeven”, legt ze uit.

Wat later huurden ze van de parochie, voor een prikje, het pand Groene Hofstraat 10, waarna de werking echt tot ontplooiing kwam. Inmiddels was Lieve Geeraerts de vrijwilligersrangen komen verstevigen en werd ze ook in 2021 voorzitter van de net opgerichte vzw Welzijnsschakel Boom.

Advertentie

 

Coronacrisis

“Net voor de coronacrisis hadden we de grens op maximaal 50 gezinnen gezet en werkten we met een kleine wachtlijst. Met corona hebben we iedereen geholpen, die aan de ‘gewone’ regels voldeed. Concreet wil dat zeggen wat we nu 70 gezinnen permanent om de veertien dagen met voedselpakketten, verse groenten en/of fruit ondersteunen, en er opnieuw een wachtlijst is. De huidige economische situatie, en de energieprijzen in het bijzonder, maakt het voor veel mensen niet eenvoudiger”, legt Lieve Geeraerts, één van de dertig vrijwilligers van Welzijnsschakel Boom, uit.

Het gaat inmiddels niet alleen om eten, maar ook om (tweedehands)kledij, die kan gekozen worden in de ‘boutique’. De Sint bracht ook, net zoals bij alle Boomse kinderen, splinternieuw speelgoed. Met Kerst is voor de zowat 300 volwassenen en kinderen ook een kerstreceptie met een hapje en een drankje gehouden, en werden wat geschenkjes voorzien. Daarnaast begeleiden ze de mensen soms ook naar scholen, al zijn daar in Boom nu de onderwijs-brugfiguren actief. “Soms zijn we ook een tussenschakel, bij openbare instanties of bij het zoeken naar werk”, zegt Anne-Marie.

Welzijnsschakel Rupelstreek

Welzijnsschakel nationaal vzw telt ruim 180 afdelingen, waarvan vier in de Rupelstreek. Zo zijn er naast Welzijnsschakel Boom ook afdelingen in Hemiksem en Rumst ( Reet en Terhagen) en vormt Niel samen met Schelle al enkel jaren een tandem.

Allemaal hebben ze tot doel in de eigen omgeving solidariteit uit te bouwen rond armoede en uitsluiting in verschillende vormen te voorkomen. Er wordt hiervoor samengewerkt met heel wat lokale entiteiten en in het bijzonder met de OCMW’s. Bij alle Welzijnsschakels staat een luisterend oor, een babbel, een lach – en soms een traan – centraal, al dan niet bij een warm of fris drankje. “We verlenen ook hulp en informatie bij tal van praktische zaken zoals briefwisseling, telefoons en vertalingen”, luidt het overal.

Warme oproep

Al deze Welzijnsschakels in de Rupelstreek kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken. Bij de Welzijnsschakels in de Rupelstreek die ook kledij/speelgoed aanbieden, kan je altijd terecht. De organisaties dringen er wel op aan dat de kledij netjes en gewassen is en dat het speelgoed netjes en volledig is. Recent is er ook de zoektocht naar heel degelijke fietsen, die technisch in orde zijn, bijgekomen. Die worden aan de doelgroep ter beschikking gesteld.

Advertentie

 

Welzijnsschakel Boom vzw

Groene Hofstraat 10, Boom (0474/81.83.37 of lieve@welzijnsschakelsboom.be en BE79 7775 9224 8633)

Werking: twee keer per maand zorgen zij voor voedselpakketten, kledij, speelgoed, en dergelijke.

Hulp aan 70 gezinnen of zowat 300 personen.

 

Welzijnsschakel Niel en Schelle

Kerkstraat 3, Niel (03/290.93.17)

Werking: drie keer per maand een keuze uit voedselpakketten en bieden ook tweedehandskledij en klein huishoudmateriaal aan.

Hulp aan 110 gezinnen, waarvan zowat 2/3 uit Niel of globaal zowat 380 personen.

 

Welzijnsschakel Sint-Pieter Rumst (Reet en Terhagen)

Peperstraat 12, Rumst (03/888.38.77 of 0477/59.58.21 of j.vancauwenbergh@telenet.be).

Werking: om de twee weken wordt een groentepakket bezorgd, dankzij Belorta. Zowat vijf keer per jaar volgt ook een ruimer voedselpakket.

Hulp aan een 50-tal gezinnen of zowat 124 personen.

 

Welzijnsschakel Hemiksem Tochtgenoten

Saunierslei 54, Hemiksem (0456/24.26.41 of www.welzijnsschakel-hemiksem.be)

Werking: naast elke donderdag het ter beschikking stellen van voedselpakketten, is er ook een kledijshop met kleding voor 0-16 jaar.

Hulp aan (variabel) zowat 137 gezinnen, waarvan er 75 gezinnen wekelijks een voedselpakket ontvangt.

Leave a Reply