Skip to main content

Op vraag van enkele kinderen uit het eerste leerjaar zullen tien Wilrijkse basisscholen zich in mei inzetten tegen zwerfvuil. Daarvoor krijgen ze de hulp van niemand minder dan Jommeke. De stripheld zal met een reizende tentoonstelling halt houden op vier plekken in het district.

Districtsschepen van Jeugd en Lokale Onderwijszaken Hans Ides verduidelijkt hoe het initiatief tot stand is gekomen: “Het project startte met een brief van een paar kinderen van het eerste leerjaar aan het districtsbestuur. Daarin lieten ze weten dat ze ongelukkig waren met het vuil dat ze zagen rondslingeren.”

‘Tijd om actie te ondernemen’, dacht het bestuur. Ze zal de kinderen nu bijbrengen wat de gevolgen zijn van iets te laten rondslingeren en hen de werking van recyclage leren. Dat gebeurt via een educatieve expo rond het thema, die werd mogelijk gemaakt met de steun van Standaard Uitgeverij en het bedrijf DEME.

De pop-up tentoonstelling is opgebouwd in een container, waardoor het makkelijk naar een nieuwe locatie verplaatst kan worden. Achtentwintig klassen van tien Wilrijkse basisscholen zullen in mei langskomen om er een speelse les rond zwerfvuil te volgen.

Advertentie

 

Hand in hand met Jommeke

Dat doen ze met de hulp van Jommeke. “Goede gewoontes leer je best van jongsaf”, stel Kristof Bossuyt, Wilrijks districtsburgemeester. “Daarom ben ik blij dat we samenwerken met onze lagere scholen en kunnen rekenen op Jommeke, één van de populairste stripfiguren die onlosmakelijk verbonden is met het district.”

Aan de basis van de samenwerking ligt Jommekes 300ste album ‘De Plasticjagers’. Daarin ontwikkelt de stripheld een nieuwe versie van de onderzeeër ‘De Plastieken Walvis’ die plasticafval omzet in energie. Een ideale aanzet voor dit project rond duurzaamheid.

Kunstwerk van zwerfvuil

Een klas van Parkschool Ieperman mocht de spits afbijten en bezocht op maandag 2 mei als eerste de tentoonstelling op de Bist. Niemand minder dan Jommeke zelf kwam langs om hen te ontvangen. Na de Bist verhuist de container naar buurtpark ’t Marmotteke, het Edenplein en ten slotte de Prins Boudewijnlaan. Jommeke zal op 16, 23 en 30 mei telkens aanwezig zijn om de nieuwe locaties in te wijden.

De Wilrijkse lagere scholen staan erg positief tegenover het project. “Hun enthousiasme om hieraan mee te werken, geeft nog eens aan hoe belangrijk omgaan met afval is”, zegt Ides. “Het project zal in juni eindigen met het inhuldigen van een nieuw kunstwerk gemaakt met gerecycleerd plastic.” Zo wordt de impact van het project alvast fysiek vereeuwigd.

Advertentie

Leave a Reply