Skip to main content

De overgang naar een nieuw jaar brengt vaak beleidswijzigingen met zich mee. Binnen de vastgoedsector zie je die dingen gemakkelijk over het hoofd of weet je vaak niet goed waar je de juiste info vindt. Gelukkig houdt de Vastgoedvitrine voor jou een oogje in het zeil!

  • Al sinds 2 oktober dit jaar werd bij verbouwingen de aanleg van een hemelwaterput en infiltratievoorziening verplicht en werd de grootte van regenwaterputten verhoogd en berekend in functie van de dakoppervlakte. Bovendien moeten ook kleinere stadspercelen nu beschikken over een infiltratievoorziening.

Vanaf 1 januari 2024 veranderen nog enkele belangrijke zaken:

  • Het federaal langetermijnsparen is niet meer van toepassing op leningen die dan worden afgesloten. Wie je daar dus nog van profiteren? Dan moet je kredietakte uiterlijk 31 december bij de notaris verleden zijn.
  • Verder wordt de verplichting tot het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor de gemene delen binnen een appartementsgebouw verplicht vanaf twee gebouweenheden. Vermijd als eigenaar of als syndicus dus een boete en stel dat tijdig op of maak nota van je aanvraag/vermelding hiervan.

Heb je nog vragen over beleidswijzigingen of nood aan ander advies? Je vindt ons terug op Laar 17 in Aartselaar of online via www.vastgoeddesmet.be en www.vanreethvastgoed.be.

Leave a Reply