Skip to main content

Het lokaal bestuur van Boom heeft aan de gemeenteraad een totaal-actieplan voor de verdere revitalisering van het handelscentrum voorgelegd.

Daarin zitten steunmaatregelen voor nieuwe handelszaken, maar ook een forsere aanpak tegen de leegstand.

 Het actieplan Lokale Ecomonie dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd en gestemd bestaat uit een zestal pijlers:

  • afbakening van het kernwinkelgebied
  • citymarketing en van Beleef Boom een sterk (handels)merk maken
  • het aantrekken van nieuwe handelaars
  • een sterk netwerk van en met lokale ondernemers opzetten
  • het aanpakken van de leegstand en heractiveren
  • verdere investeren in een kwalitatief handelscentrum

Afbakening van het kernwinkelgebied

Samen met de Profploeg (een analyse door professionals uit de Vlaamse overheid) en Unizo werd een aangepaste afbakening gemaakt. Het kernwinkelgebied bestaat uit de as Blauwstraat – Hoogstraat – Grote Markt, het uitbreidingsgebied uit de H. Spillemaeckerstraat, Leopoldstraat en een deel van de Antwerpsestraat. Dit betekent uiteraard niet dat de handelszaken in de rest van Boom uit het oog worden verloren, maar in dit afgebakend gebied gelden specifieke regels en worden incentives voorzien om bijvoorbeeld imagoverlagende winkels te mijden en de kwaliteit van sommige panden op te waarderen.

 Verder investeren in een kwalitatief handelscentrum en de bereikbaarheid

Naast een juist vestigingsbeleid, wordt het beeldkwaliteitsplan aangepast. De opmaak daarvan gebeurt in samenwerking met de detailhandelscoach van de provincie.

Er komt ook een project om de leesbaarheid en de bereikbaarheid van de kern te verbeteren. De totale investering hier bedraagt 756.000 euro waarvan er 500.000 gesubsidieerd wordt door Vlaio.

Het gaat om de heraanleg van de Antwerpsestraat en Leopoldstraat, signalisatie in en naar het kernwinkelgebied en de parkeerplaatsen, het doorsteken van de Pachterslei naar de Blauwstraat, met een ontsluitingswegenis aan de achterzijde van de Blauwstraat en twee overdekte en afsluitbare fietsenstallingen in aan te leggen parkzone achter Blauwstraat.

Daarnaast komt er een renovatiepremie  waarbij een premie van 4.000 euro kan verkregen worden mits een aantal voorwaarden.

Zowel privé als overheid geven in het handelscentrum overigens al zelf de aanzet. Projecten als Hoogstraat 7, Blauwstraat 50-62 en 9-17, de overkapping van de Kaai of de nieuwe cultuursite met muziekacademie zijn ongetwijfeld een meerwaarde voor onze winkelstraten. Het gaat hier in totaal zelfs om 32 miljoen aan publieke investeringen in projecten in en rond het handelscentrum.

Het aanpakken van de leegstand en heractiveren

In de gemeenteraad werden ook een aantal reglementen gestemd waardoor de heffing van de leegstand sneller kan gebeuren (na twaalf maanden in plaats van 24) en het bestuur wil leegstaande panden activeren.

Ook de leegstandbelasting wordt verdubbeld tot max. 10.000 euro per jaar voor wie na deze 12 maanden toch geen enkele stap ondernam om zijn of haar leegstaand pand opnieuw op te waarderen tot een handelszaak.

Starters of handelaars die een eerste zaak in Boom openen, een bijkomende vestiging opstarten of die verhuizen naar het kernwinkelgebied kunnen een starterspremie krijgen. Het gaat om 5.000 euro subsidie voor handelszaken, 2500 euro voor horecazaken. De subsidie dient voor investeringskosten in het pand, marketing en communicatie. De starter moet wel onder andere een haalbaar businessplan voorleggen.

Leave a Reply